UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

LOGISTIC SUPPORT FOR BUILDING INFRASTRUCTURE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

 


Abidin Deljanin, Ermin Muharemović, Klaudija Kuliš

 

 

ABSTRACT: For a normal flow of goods in one country, it is essential that the traffic infrastructure be built to connect all parts of the country.Because of its specific position, it is necessary to build and develop primarilyroad, rail and air infrastructure.Road infrastructure connects all parts of the state, while railway traffic links with maritime traffic in the south and connects north with the neighboring states of Serbia and Croatia.The paper presents the connection of Bosnia and Herzegovina to the traffic infrastructure with the neighboring countries. Bosnia and Herzegovina has a partially built highway Vc.The planned length of the highway is 338 km, and so far it has been built in two sections, totaling 131 km (FBIH 97 km and RS 34 km).Along the highway is planned the construction and modernization of the railway traffic.Through the work are given the proposals of the priority of the construction of the transport infrastructure in BiH as well as the ways of financing them with a special emphasis on the highway Vc.Proposals and priorities are in line with the framework strategy of Bosnia and Herzegovina for the period 2015-2030.

 


SAŽETAK: Za normalan tok dobara u jednoj državi neophodno je da saobraćajna infrastruktura bude izgrađena kako bi povezala sve dijelove zemlje. Zbog svog specifičnog položaja, za Bosnu i Hercegovinu je neophodno dobro izgrađena i razvijena prije svega cestovna, željeznička i zrakoplovna infrastruktura. Cestovna infrastruktura povezuje sve dijelove države, dok željeznički saobraćaj pravi vezu sa pomorskim saobraćajem na jugu, a na sjeveru povezuje sa susjednim državama Srbijom i Hrvatskom. U radu je prikazana povezanost Bosne i Hercegovine saobraćajnom infrastrukturom sa susjednim državama. Bosna i Hercegovina ima djelimično izgrađen autoput Vc. Planirana dužina autoputa je 338 km, a do sada je izgrađeno u dvije dionice ukupno 131 km (FBIH 97 km i RS 34 km). Uz autoput je planirana izgradnja i modernizacija željezničkog saobraćaja. Kroz rad su dati prijedlozi prioriteta izgradnje saobraćajne infrastrukture u BiH kao i načini finansiranja istih sa posebnim osvrtom na autoput Vc. Prijedlozi i prioriteti su usaglašeni sa okvirnom strategijom prometa Bosne i Hercegovine za period 2015. - 2030.