UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

USKLAĐIVANJE NAČELA EKO VOŽNJE U SKLOPU PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE I PROVEDBA TRENINGA ZA VEĆ LICENCIRANE VOZAČE U BOSNI I HERCEGOVINI

Adnan Omerhodžić, Željko Klisara, Edin Bešlija, Mirzet Sarajlić

 

SAŽETAK - U ovom radu predstavljen je novi stil vožnje, nazvan Eko vožnja ሺEcodrivingሻ kao jedne
od najjeftinijih mjera za provedbu politike energetske učinkovitosti u saobraćaju. Rad je
temeljen na Evropkom projektu ECOWILL ‐ Masovna implementacija standarda eko
vožnje u program edukacije kandidata za vozače i provedba kampanje među
licenciranim vozačima.
Cilj ovog rada je ukratko prikazati sve prednosti koje pruža eko vožnja i upoznati javnost
sa novim stilom vožnjem, što uključuje, tijela mjerodavna za izmjenu/dopunu
zakonodavnog okvira ሺNastavni plan i program osposobljavanja kandidata i Pravilnik o
osposobljavanju za vozača motornih vozilaሻ nadležna ministarstva, autoškole, udruženja
cestovnih prijevoznika, autoklubove, fakultete, uvoznike vozila, osiguravajuće kuće, te
krajnje korisnike eko vožnje.