UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

INSTITUCIONALNO UPRAVLJANJE U OBLASTI POŠTANSKOG SAOBRAĆAJA U BiH - OD LOKALNE ZAJEDNICE DO DRŽAVNOG NIVOA

Amel Kosovac, Mugdim Mandžuka

 

UVOD - Brzina promjena u konkurentskom okruženju, kao i njihova nepredvidivost, suspenduje
tradicionalne koncepte rada i organizovanja privrednih subjekata. U mnogim
privrednim granama postalo je značajnije uspostaviti efektivnije veze sa okruženjem,
nego poboljšati internu organizaciju. Uloga logistike u nekoliko zadnjih desetljeća
izuzetno je porasla, prvenstveno pod uticajem novih rješenja s Delekog istoka.
Dozvoljena kašnjenja u procesima drastično su smanjena, povećala se pažnja smanjenju
zaliha duž cijelog opskrbnog lanca što je povećalo kompleksnost logistike.
Moderno poslovanje je okarakterisano stalno narastajućom ponudom, većim
mogućnostima snabdjevanja, globalnom konkurencijom kao i zahtjevnijim i rastućim
očekivanjima potrošača ሺkupaca, korisnikaሻ. Kao odgovor se javljaju promjene u načinu
poslovanja, kako u pogledu organizacije tako i u pogledu vođenja posla primjenom novih
tehnologija iz oblasti informatike, telekomunikacija te novih modela poslovne
inteligencije.Izazov menadžmenta je u neprekidnom prilagođavanju usluga,
organizacijske i tehnološke sposobnosti, kako bi se ostalo u dinamičkoj usklađenosti s
odabranom poslovnom vizijom. Samo sa sveobuhvatnim programima optimizacije ‐ od
razvijanja novih vizija poslovanja i strategija do operativnog uspostavljanja efikasnih
procesa i struktura poštanski operatori mogu u budućnosti, u kompetitivnom
okruženju, osigurati održivi razvoj.
Veza između organizacija, povezanih u lancu vrijednosti, dobija nove pojavne oblike u
kojima se međusobne granice "umekšavaju" i preklapaju. Naime, pojedine poslovne
operacije iz različitih organizacija se direktno povezuju i njima se upravlja na jedinstven
način, odnosno operacijama iz jedne firme direktno se podržavaju poslovni procesi u
drugoj. Krutim, nefleksibilnim organizacionim strukturama sa strogom hijerarhijom,
kakva je i poštanska, zasnovanim na centralizovanom upravljanju, komandi i kontroli, po
prirodi stvari je svojstvena spora reakcija i mala moć prilagođavanja promjenama koje
se dešavaju. Ukoliko organizacija nije u mogućnosti da se prilagodi promjenama i

uslovima na tržištu njeno poslovanje lagano stagnira i na kraju propada. Danas se traže
mnogo ''osjetljivije'' strukture i "mekše" i fleksibilnije organizacije, da bi se odgovorilo
na promjene u okruženju, koje se stalno mijenja i postaje sve složenije. Savremene
informacione tehnologije postaju osnov i neka vrsta generatora koji je sa jedne strane
uslovio, a sa druge omogućio promjene u savremenom poslovanju, da na inovativan
način realizuju ciljeve, koji se u krajnjem smislu mogu svesti na brže, kvalitetnije i
sveobuhvatnije opsluživanje korisnika.Poštanski operatori moraju nužno poboljšati
svoju efikasnost i kompetitivnost kroz istovremeno reduciranje resursa kako bi opstali
na tržištu savremenih tehnologija.