UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

EU PROGRAMI U FUNKCIJI JAČANJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Azra Ferizović, Dario Bušić, Jasmina Olovčić

 

SAŽETAK - Fondovi EU su jedan od instrumenata u novoj evropskoj paradigmi, putem kojih
se želi očuvati načelo solidarnosti, koje dominira evropskom izgradnjom. Ključni cilj
evropskih fondova je da ublaže ekonomske i socijalne disparitete u okviru Unije u svakoj
etapi proširenja, kao i da prodube ekonomsku integraciju. Evropska komisija dodjeljuje
novac u obliku bespovratnih sredstava, zajmova i garancija s ciljem provođenja
projekata ili aktivnosti u odnosu na politike Evropske unije. Iskustva “starih” zemalja
članica Unije tvrde da se sredstvima iz fondova najviše uspjeha postiglo u poboljšanju
saobraćajne infrastrukture, zaštite okoliša, posebno u oblasti snabdijevanja vodom,
prerade otpada, zatim omogućena su veća ulaganja u održive izvore energije i tehnološki
razvoj, kao i u programe za jačanje malog i srednjog poduzetništva. Kako je riječ o
javnim sredstvima poreznih obveznika EU, 'grantovi' imaju za namjenu opće, a ne
privatno dobro. Namjena im nije ostvarivanje profita, ali se iz tih sredstava mogu
razvijati unutrašnji kapaciteti preduzeća ሺobrazovanje zaposlenika, modernizacija
poslovanja, marketing i slሻ. Kako je, međutim, cilj 'grantova' povećati konkurentnost
firme na tržištu, oni kasnije neminovno dovode do generiranja profita za vlasnike
preduzeća.