UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

HARMONIZACIJA NORMATIVE LICENCIRANJA U CESTOVNOM SAOBRAĆAJU BOSNE I HERCEGOVINE

Igor Pejić, Samir Džaferović, Adnan Tatarević

 

SAŽETAK - U ukupnosti današnje privrede, saobraćajna je funkcija posljedica sa sve većom
interakcijom na okruženje. Takvo uzročno­posljedično stanje prouzročilo je da se
saobraćaj našao u najužem krugu proizvodnog i društvenog interesa, a potom i
znanstvenog. Najvažniji privredno­politički cilj EU jeste stvaranje jedinstvenog tržišta
unutar kojeg je omogućeno slobodno kretanje ljudi, tereta, usluge i kapitala. Prijevoz
tereta u cestovnom saobraćaju u zemljama članicama prije stvaranja jedinstvenog
unutrašnjeg tržišta, karakterisao je pluralitet zakonskih odredbi kako u domenu
unutrašnjeg tako i u domenu međunarodnog cestovnog saobraćaja, u oblastima kao što su
pristup profesiji, pristup tržištu, tehnički standardi i kontrola, socijalni uslovi, fiskalna
pitanja, zaštita životne sredine, sigurnost i dr. Jedan od neophodnih uslova za
funkcionisanje unutrašnjeg tržišta, u cestovnom saobraćaju jeste obezbjeđivanje slobode
pružanja usluga bez diskriminacije na osnovu državljanstva ili mjesta osnivanja. Da bi se
postigao ovaj cilj, bilo je neophodno uskladiti uslove slobodne konkurencije. Zakonodavstvo
Bosne i Hercegovine koje reguliše cestovni saobraćaj, je fragmentirano po saobraćajnim
granama, te preklapanjem nadležnosti većeg broja uprava različitih resora u reguliranju i
nadzoru operative saobraćaja.