UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

SIGURNOST I ZAŠTITA U SAOBRAĆAJU, TRANSPORTU I KOMUNIKACIJAMA NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA

Emin Mušić, Birsen Eljazović, Maida Eljazović, Adnan Bešić

 

UVOD: U ovom kratkom osvrtu na stanje sigurnosti saobraćaja na području USK-a izvršena je analiza broja saobraćajnih nezgoda i paralela sa stanjem neispravnih vozila na stanicama tehničkih pregleda. Imajući u vidu da se svake godine dogode saobraćajne nezgode sa poginulima, da imamo porast broja saobraćajnih nezgoda i da bilježimo porast broja registriranih vozila, odnosno porast broja tehničkih pregleda na stanicama vršimo analizu stanja nezgoda i evidentirani neispravnosti. Imamo jednu veoma zanimljivu situaciju da se tehnička neispravnost rijetko evidentira kao uzrok saobraćajnih nezgoda, a sve to dovodimo u vezu sa podacima sa stanica tehničkih pregleda gdje se svega oko 2 % vozila evidentira sa neispravnostima određenih sklopova na vozilu. Evidentirane neispravnosti se uglavnom odnose na kočioni sistem vozila, sistem za osvjetljenje i signalizaciju i ovjes vozila.