UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

EA SEA-WAY DATABASE FOR THE PURPOSE OF IMPROVING THE CONNECTIVITY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA WITH THE PORTS OF THE ADRIATIC-IONIAN REGION

 

Samir Čaušević, Azra Ferizović, Elen Twrdy, Olja Čokorilo, Alem Čolaković

ABSTRACT: The EA SEA-WAY (European Adriatic Sea-Way) project aims to improve the sustainable mobility of passengers in the Adriatic-Ionian macro-region. This area represents one of the four Mediterranean regions, which recorded more intense growth in passenger flows, including cruises and ferries. Within the aforementioned Project, a Study on Guidelines for Sustainable Mobility of Passengers was developed, covering 20 ports in six countries of the mentioned region, analyzing various aspects that affect the mobility of passengers within the region, as well as the connection with the hinterland, including road, rail, and air connections. For the purpose of creating a quality studio analysis, it was made a database which enabled the systematization of a huge amount of collected data, as well as easy updating, search, and timely availability of data for the respective ports and other interest groups in the Adriatic-Ionian region. This paper aims to present the basic functionalities of the database and its capabilities in the development of future studies and analysis of passenger flow as a valuable information tool that can enable more effective mobility management and sustainability in passenger traffic in the Adriatic-Ionian region.

 

SAŽETAK: Projekt EA SEA-WAY (European Adriatic Sea-Way) ima za cilj da unaprijedi održivu mobilnost putnika u Jadransko-jonskoj makroregiji. Ovo područje predstavlja jednu od četiri Mediteranske regije, koja bilježi intenzivniji rast putničkih tokova, uključujući putovanja kruzerima i trajektima. U okviru navedenog Projekta je urađena Studija o smjernicama za održivu mobilnost putnika,  koja je obuhvatila 20 luka u šest zemalja pomenute regije gdje su analizirani razni aspekti koji utječu na mobilnost putnika u okviru regije, kao i povezanost sa zaleđem, uključujući cestovne, željezničke i zračne konekcije. U svrhu izrade kvalitetne studijske analize urađena je baza podataka, koja je omogućila sistematizaciju ogromne količine prikupljenih podataka, kao i jednostavno ažuriranje, pretragu, te blagovremenu raspoloživost podataka za odnosne luke i ostale interesne skupine u Jadransko-jonskom regionu. Ovaj rad ima za cilj da predstavi osnovne funkcionalnosti urađene baze podataka i njene mogućnosti u funkciji izrade budućih studija i analize putničkih tokova, kao značajnog informacijskog alata koji može omogućiti efektivnije upravljanje mobilnošću i održivosti u putničkom saobraćaju Jadransko-jonske regije.