UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

AIR TRAFFIC IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITH A VIEW TO INTERNATIONAL SARAJEVO AIRPORT – EU GUIDELINES AND STANDARDS

 

Edita Sulejmanović, Sunita Bečić, Elma Bašić

ABSTRACT: Sustainability is the process or status characteristic to be at a certain level unmanaged. Sustainability requires that human activities use only as much as nature is able to renew. In recent years, public debates have led to the use of the notion of sustainability in various areas, but everywhere means the same, the possibility of developing a system that can last forever, respecting the nature. Sustainable development of the BiH transport system is based on the expected social and economic development of the country, meeting the needs for improved cargo and people mobility, physical access to the market, workplaces, educational centers and other social and economic demands. BiH as a member of the European Organization for the Safety of Air Navigation (EUROCONTROL) has a key role to play in building a Single European Sky. In all of this, it is essential to maintain resource management as a basic premise for long-term and sustainable development.

 

SAŽETAK:  Održivost je karakteristika procesa ili stanja da bude na određenoj razini u nedogled. Održivost zahtjeva da se ljudske aktivnosti koriste samo onoliko koliko je priroda u stanju obnoviti. Posljednjih godina, javne rasprave dovele su do korištenja pojma održivosti u raznim područjima, međutim svugdje znači isto, mogućnost razvitka sistema koji može trajati zauvijek, respektirajući prirodu. Održivi razvoj prometnog sistema BiH utemeljen je na očekivanom društvenom i ekonomskom razvoju zemlje, zadovoljenju potreba za poboljšanom mobilnošću tereta i ljudi, fizičkom pristupu tržištu, radnim mjestima, obrazovnim središtima, i ostalim društvenim i ekonomskim zahtjevima. BiH kao članica Evropske organizacije za sigurnost zračne navigacije (EUROCONTROLA), ima ključnu ulogu u izgradnji jedinstvenog evropskog zračnog prostora (Single European Sky). U svemu tome neophodno je održivo upravljanje resursima kao temeljna pretpostavka za dugoročni i održivi razvoj.