UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

Prijava za učešće na stručnom skupu

 

Poštovani članovi Udruženja,

Kako bi adekvatno i na vrijeme izvršili pripremu neophodnih materijala za organizaciju stručnog skupa koji će se održati u Neumu, 12.05.2018. godine, odnosno kako bi mogli planirati okvirni broj učesnika, molimo Vas da na vrijeme izvršite prijavu za učešće na stručnom skupu, kao i prijavu vaših stručnih radova. Ispod se nalazi obrazac za prijavu učešća na stručnom skupu i prijavu teme stručnog rada.

 

Required*