UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

četvrtak, 18 April 2019 06:56

Otvoreno pismo upozorenja, vapaja, molbe, zahtjeva za spašavanje života svih građana u Bosni i Hercegovini

Otvoreno pismo upozorenja, vapaja, molbe, zahtjeva za spašavanje života svih građana u Bosni i Hercegovini

 

Udruženje inženjera saobraćaja i komunikacija BiH (UISK BiH) je stručno udruženje koje povezuje građane i pravna lica Bosne i Hercegovine, a koja su profesionalno angažovana u oblasti saobraćaja i komunikacija. Udruženje ima 600 članova koji djeluju na svim poljima u oblasti saobraćaja i komunikacija. Inženjeri ove struke kroz organizaciju 10 naučno stručnih skupova, te pismima upozorenja na različite pojavne oblike BH društva su u više navrata reagovali i slali različite materijale svim institucijama BiH, i entitetima i dr., sa namjerom stručne elaboracije poboljšanja saobraćaja, transporta i komunikacija u BiH.

Obraćamo se BH javnosti po pitanju sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, s ciljem izražavanja našeg nezadovoljstva odnosom prema ovom problemu.

Stanje sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH je katastrofalno, o čemu svjedoče pokazatelji od oko 300 poginulih osoba godišnje na  putevima u BiH, dok saobraćajne nezgode koštaju naše društvo na godišnjem nivou preko 550 miliona Eura.

BH građani iz dana u dan, broje žrtve u saobraćaju, naše sugrađane, prijatelje, članove porodica, čekamo i nadamo se nekim značajnijim aktivnostima, koje će nas spasiti ovog evidentno velikog problema. U toj nadi i čekanju, smatramo da se ovaj problem sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH mora rješavati sistemski na najvećem odnosno državnom nivou u suradnji i koordinaciji sa entitetima i nižim ustrojima države BiH, a ni u kojem slučaju obratno. U skladu sa važećim propisima nadamo se, čekamo i pitamo nadležne i odgovorne institucije Bosne i Hercegovine, zašto još uvijek nemamo:

  1. Vijeće za sigurnost saobraćaja BiH (zakonska obaveza po Zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, Član 251., iz 2007. godine);
  2. Strategiju sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH (zakonska obaveza po Zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, Član 251a, iz 2007. godine);
  3. Akcioni plan za provođenje Strategije sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH sa definisanim ciljevima, nosiocima aktivnosti, njihovim obavezama i odgovornostima, mjerama i vremenskim okvirima za poboljšanje stanja sigurnosti saobraćaja na putevima BiH (zakonska obaveza po Zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, Član 251a, iz 2007. godine);
  4. UN Dekadu sigurnosti u saobraćaju 2010.-2020., koja je bila obaveza svih zemalja članica UN-a da je sprovedu, a jedino Bosna i Hercegovina nije ništa sprovela od obaveze kao članica UN-a.
  5. Bazu podataka o saobraćajnim nezgodama BiH koja ne postoji i jedina smo zemlja u Evropi i šire koja nema podatke o saobraćajnim nezgodama, što je preduslov za analizu uzroka saobraćajnih nezgoda (dva puta smo dobijali novce od međunarodnih institucija, niti jedanput baza nije proradila zbog loše izvedbe autora baze i podjele na entitete, kantone i dr....)

 

Na formiranje temeljne osnove institucionalnog i administrativnog okvira (Vijeće, Strategija, Akcioni plan, Baze SN, UN dekade, EU strategije) koji su preduslov za sistemsko upravljanje sigurnošću saobraćaja na putevima u BiH, čekamo već 12 godina.

Pitamo se, koliko još trebamo čekati da se uopšte započne proces sistemskog upravljanja i ozbiljnijeg djelovanja na problematici sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH.

I dok još uvijek čekamo poteze nadležnih, nastavljamo da brojimo žrtve, kojima se nažalost bavimo samo kroz statistiku i dnevno izvještavanje događaja putem medija i da nažalost pogibije nisu više vijest, nego su vijest neka materijalna dobra, a ne ljudski život.

Nadamo se da će konačno savjest i moralna odgovornost nadležnih proraditi jer 300 poginulih osoba godišnje nije samo statistički podatak. Svaka od tih osoba ime svoje ime i prezime, porodicu i prijatelje. Nažalost u toj crnoj statistici sutra može biti naše ime ili ime naših najbližih.  

Molimo vas, upozoravamo vas, Vijeće Ministara (Ministarstvo transporta i komunikacija BiH),  da ste moralno, zakonski odgovorni da uradite mnogo više i da ne pokrećete samo, već i da završavate procese na polju sigurnosti u saobraćaju jer time vrednujete život, što je obaveza sviju nas, ma gdje god bili i kako se god se zvali...

 

Prof. Dr. Osman Lindov, dipl.inž.saobr., predsjednik Udruženja