UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

ponedjeljak, 09 Septembar 2019 16:25

E - ROMOBILI: Elaborat aktivnosti u okviru "Europske sedmice mobilnosti 2019"

Udruženje inžinjera saobraćaja i komunikacija BiH je pripremilo elaborat u kome se govori o problemu i korištenju e-romobila, ali i njegovim prednostima koje se ogledaju u zaštiti okoliša i izbjegavanja gradskih gužvi u saobraćaju.

Opisana je aktivnost koja će biti provedena u okviru "Europske sedmice mobilnosti 2019" na Vilsonovom šetalištu, u Sarajevu, čiji je cilj da stvori prihvatljivo okruženje za korištenje e-romobila kao novog trenda.