UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

Udruženje inženjera saobraćaja i komunikacija u Bosni i Hercegovini, proširivanjem svojih aktivnosti, pokreće i naučno - stručni časopis TEC – TRAFFIC ENGINEERING & COMMUNICATIONS, Scientific Journal of Traffic, Transport and Communications/ Naučno-stručni časopis iz saobraćaja, transporta i komunikacija.

Naučno - stručni časopis TEC – TRAFFIC ENGINEERING & COMMUNICATIONS, svojom će tematikom pokrivati oblasti saobraćaja, transporta i komunikacija, sigurnosti, zaštite, planiranja, organizacije, te oblasti saobraćajnog inženjerstva i komunikacija.

Ove oblasti svugdje u svijetu su grane koje se brzo razvijaju i preteča su ostalog privrednog razvoja. Prihvatanje ovih konstatacija osigurati će budućnost u razvoju privrede, te ostalih pratećih aktivnosti. Saobraćaj, transport i energetika su najvažniji potencijali jedne države.

Također, časopis TEC – TRAFFIC ENGINEERING & COMMUNICATIONS, će kroz svoju internacionalizaciju  a kroz uređivački i recenzentski odbor i autorizaciju međunarodnih radova i međunarodnih baza podataka, podsticati istraživački segment kod mladih inženjera, magistara i doktora iz oblasti saobraćaja, transporta i komunikacija kao i ostalih naučno - stručnih oblasti.

Časopis  TEC – TRAFFIC ENGINEERING & COMMUNICATIONS, s naučno-stručnog aspekta će biti korektivni faktor u razvoju saobraćaja, transporta i komunikacija kako na bosanskohercegovačkom prostoru, tako i u regiji i na evropskom prostoru a  i šire.