UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

U skladu sa odredbama Zakona o udruženjima i Fondacijama Bosne i Hercegovine, te u skladu sa odredbama Statuta Udruženja inženjera saobraćaja i komunikacija u Bosni i Hercegovini, jedan od organa Udruženja je Nadzorni odbor koji se sastoji od tri člana. Predsjednik Nadzornog odbora Udruženja je Željko Klisara, dipl.inž.saobr.