UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

U skladu sa odredbama Zakona o udruženjima i Fondacijama Bosne i Hercegovine, te u skladu sa odredbama Statuta Udruženja inženjera saobraćaja i komunikacija u Bosni i Hercegovini, jedan od organa Udruženja je Skupština koju čine svi članovi Udruženja. Predsjednik Skupštine Udruženja je Mr. Željko Matoc, dipl.inž.saobr.