UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

Na prijedlog predsjednika Udruženja, Upravni odbor formira strukovne odbore iz pojedinih oblasti saobraćaja.

Svaki strukovni odbor broji najmanje 5 članova od kojih je jedan Predsjednik Strukovnog odbora. U okviru Udruženja postoji 20 Strukovnih odbora.

Upravni odbor može da formira i nove odbore ukoliko se ukaže potreba kao i da rasformira postojeće.

 

U udruženju imamo slijedeće strukovne odbore:

1. Odbor za javni cestovni saobraćaj 

2. Odbor za željeznički saobraćaj 

3. Odbor za vazdušni saobraćaj 

4. Odbor za telekomunikacije     

5. Odbor za poštanski saobraćaj

6. Odbor za cestovnu/putnu infrastrukturu 

7. Odbor za planiranje u saobraćaju

8. Odbor za logistiku u saobraćaju

9. Odbor za sigurnost u saobraćaju

10. Odbor za edukaciju u saobraćaju

11. Odbor Sarajevo

12. Odbor Tuzla

13. Odbor Banja Luka

14. Odbor Mostar

15. Odbor Zenica

16. Odbor Bihać

17. Odbor Bijeljina

18. Odbor Doboj

19. Odbor Livno

20. Odbor za međunarodnu saradnju

21. Odbor za vještačenja u saobraćaju i komunikacijama