UDRUŽENJE INŽINJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA

U skladu sa odredbama Zakona o udruženjima i Fondacijama Bosne i Hercegovine, te u skladu sa odredbama Statuta Udruženja inženjera saobraćaja i komunikacija u Bosni i Hercegovini, jedan od organa Udruženja je Upravni odbor koji se sastoji od pet članova. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja je Red. Prof. dr. Osman Lindov, dipl.inž.saobr.