Association of Traffic and Communications Engineers of B&H

PLACE OF INFRASTRUCTURE IN VALORIZATION OF THE IMPACT ASPECTS OF DEMAND AND MOBILITY OF PASSENGERS TO THE CITY CENTERS

 


Mustafa Mehanović, Nermin Palić

 

 

ABSTRACT: The traffic infrastructure has a special place in the investment planning of each city, and the most common justification is sought in increasing the mobility of its population. Investments in transport infrastructure need to be aligned with the planning of sustainable urban mobility. Key elements are monitoring and evaluation, which can also be used as a tool for managing specific measures or package of measures, as well as the overall planning process of passenger mobility in urban areas. The paper presents a procedure for evaluating which of the most proposed solutions of choice is the most favorable in relation to the set goals, criteria as well as the effects and the funds invested, with an overview of the effects of investment in infrastructure.


SAŽETAK: Infrastruktura u saobraćaju zauzima posebno mjesto u planiranju investicija svakog grada, a najčešće opravdanje se traži u povećanju mobilnosti stanovništva. Ulaganje u saobraćajnu infrastrukturu neophodno je uskladiti sa planiranjem održive urbane mobilnosti, a ključni elementi su praćenje i vrednovanje, koji se istovremeno mogu iskoristiti kao alat za upravljanje pojedinim mjerama i paketima mjera, te cjelokupnim procesom planiranja mobilnosti putnika u gradskim sredinama. U radu je predstavljen postupak vrednovanja kojim se od više predloženih rješenja odabire najpovoljnije u odnosu na postavljene ciljeve, kriterijume kao i efekte i uložena sredstva, sa osvrtom na efekte ulaganja u infrastrukturu.