Association of Traffic and Communications Engineers of B&H

THE STUDY OF ELEMENTS FOR DESIGN ON THE LEVEL CROSSING

Vahid Đozo, Nijaz Puzić

 

ABSTRACT: Level crossings are risk point of rail and road infrastructure and carry the potential for the occurrence of traffic accidents with catastrophic consequences. For the conditions of safe use of LC, elements of road and rail infrastructure must be balanced. For a long time, here and abroad, LC treated as the sole responsibility of railways. This concept has led to differences in construction, signaling and control conditions using LC. The spatial arrangement and the current LC in B&H is linked to the period of the construction railways lines, which is the time from 50 years ago, where it is not even used in traffic planning and design only relate to the construction planning roads in the zone unsafe areas LC. Meanwhile, the number and type of users LC in B&H has changed, especially in road transport, at the same time there has been no adapting elements LC. Using the example of LC in B&H, trained the alignment input parameters from road and rail trafficwith the existing situation.

Density, spatial distribution, type of protection, the width of the road in the area unsafe area LC, a distance, the road to the LC, near the intersection signals at the LC, the slope of the access road in the area, in all cases, do not meet the prescribed standard. Population density LC located in areas of large cities and densely populated areas in B&H, which is an additional challenge for transport planners and designers. Study of rail and road traffic rules a discrepancy, which is described below. The most important results are stated in the conclusions. The concept of creating a safe LC model is based on his treatment as a unique technical and functional component, regardless of responsibilities two sectors, rail and road. 

Described as examples of measures from practice developed countries relating to improving the safe use of
LC. Future and Vision safe LC is based on the application of ITS.

 

SAŽETAK: Cestovni prijelazi (CPr) u nivou su bezbjedonosno-rizične tačke željezničke i cestovne infrastrukture i nose potencijal nastanka saobraćajnih nezgoda sa katastrofalnim posljedicama. Da bi CPr ispunjavao uslove bezbjednog korištenja, elementi iz cestovne i željezničke infrastrukture moraju biti uravnoteženi. Dugo vremena, kod nas i u svijetu, CPr-i su tretirani kao isključiva odgovornost željeznice. Ovakav koncept je doveo do razlika u pristupu projektovanja, izgradnje, signalisanja i uslova operativnog korištenja CPr-a. Prostorni raspored i izvedba sadašnjih CPr-a u BiH veže se za period same izgradnje pruga, što je vrijeme od prije 50 godina, gdje se nije niti koristilo planiranje, a projektovanje se odnosilo samo na građevinsko uređenje ceste u zoni nesigurnog područja CPr-a.

U međuvremenu, broj i vrsta korisnika CPr-a u BiH se promijenio, posebno u cestovnom saobraćaju, a istovremeno nije došlo do prilagođavanje elemenata CPr-a. Na primjeru CPr-a u BiH, izučena je usklađenost, ulazni parametri iz cestovnog i željezničkog saobraćaja. Gustina, prostorni raspored, tip zaštite, širina ceste u zoni nesigurnog područja CPr-a, međusobni razmak, izvedba kolovoza na CPr-u, blizina raskrsnice, signalisanje CPr-a, nagib ceste u prilaznom području, u svim slučajevima, ne zadovoljava propisane standarde. Izučavanjem važećih saobraćajnih pravila, iz željezničkog i cestovnog saobraćaja, uočena je neusklađenost, što je i opisano. Najvažniji rezultati istraživanja su navedeni u zaključku.

Koncept kreiranja bezbjednog modela CPr-a se zasniva na njegovom tretmanu kao jedinstvene tehničke i funkcionalne cjeline, bez obzira na prisustvo dvostruke odgovornosti koja se odnosi na željeznički i cestovni sektor.